atestacja


atestacja
atestacja {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż IIa, blm {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wystawianie atestów towarom przeznaczonym na sprzedaż' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'kontrola stanowisk pracy pod kątem zakresu ich czynności, wykorzystania, organizacji i przydatności': {{/stl_7}}{{stl_10}}Przeprowadzić atestację stanowisk pracy. <łac.> {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • atestacja — ż I, DCMs. atestacjacji; lm D. atestacjacji (atestacjacyj) 1. «wystawianie atestów wyrobom przemysłowym; atestowanie» Atestacja wyrobu. Atestacja maszyn, urządzeń. Atestacja jakościowa. 2. środ. «przeprowadzanie kontroli stanowisk pracy pod… …   Słownik języka polskiego

  • аттестация — и, ж. Периодическое определение уровня квалификации, профессиональных знаний служащего или учащегося; отзыв о его способностях, знаниях, деловых и иных качествах. Провести аттестацию сотрудников. Синонимы: о/тзыв, характери/стика Родственные… …   Популярный словарь русского языка